POLSKIE TOWARZYSTWO
NUMIZMATYCZNE

Oddział w Zielonej Górze

INFORMACJE

UWAGA!

W porozumieniu z Muzeum w Nowej Soli, wstępnie uzgodniono termin kolejnej, czwartej Lubuskiej Sesji Numizmatycznej na wrzesień 2022 r. Gdyby pandemia zagroziła realizacji sesji w tym terminie, to ulegnie on przesunięciu.

W związku z tym wszyscy chętni mogą składać na ręce członków zarządu oddziału abstrakty swoich wystąpień. O zakwalifikowaniu referatu do dalszych prac zdecyduje zespół powołany przez zarząd. Przedmiot wystąpienia winien dotyczyć wydarzeń numizmatycznych z terenu obecnego województwa lubuskiego, nie może być odtworzeniem lub kompilacją istniejących publikacji. Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut.

 

Składka roczna za 2021 r. wynosi bez zmian 90 zł.
Prenumerata Biuletynu Numizmatycznego na 2021 r. za pośrednictwem Zarządu Oddziału – 60 zł 

Z dniem 08.02.2021 Uchwałą nr 1 kolega Andrzej Wróbel zostaje członkiem Komisji Rewizyjnej  Oddziału.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z szerzeniem się koronawirusa, cotygodniowe spotkania w środy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej zostają zawieszone do odwołania.

Drukiem ukazała się książka “Lubuskie Sesje Numizmatyczne 2014-2018”, zawierająca zbiór referatów wygłoszonych w trakcie naszych sesji organizowanych wspólnie z muzeami w Międzyrzeczu, Wschowie i Żarach. Darmowy egzemplarz przysługuje każdemu członkowi naszego Oddziału i jest do odbioru w siedzibie Zarządu.

POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE | Oddział w Zielonej Górze | ul. Skorskiego 15 E, 65-454 Zielona Góra | tel. +48 68 327 22 68

Konto w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku:08 1090 1636 0000 0001 1316 1680